Selecteer een pagina

Haalt u het maximale uit uw organisatie door verbetervermogen te ontwikkelen op alle niveau’s? 

Als als organisaties willen slagen en een duurzaam concurrentievoordeel willen behalen, vooral in de snel veranderende omgevingen en de hedendaagse wereldmarkt moeten ze aandacht besteden aan concurrenten, best practices, technologische trends en innovaties. Zich kunnen aanpassen aan en reageren op nieuwe risico’s en kansen

Deze prestaties worden beïnvloed door het vermogen van een organisatie om te verbeteren: het verbetervermogen. Het verbetervermogen is dynamisch, kent verschillende dimensies en is verspreid over alle disciplines. Het is een nooit eindigende cyclus gericht op business excellence in elk aspect van een organisatie

Organisaties werken hard, maar bereiken vaak niet hun volledige potentieel. Ongeveer 70% van de organisaties slaagt er niet in hun strategie en doelstellingen te realiseren. Initiatieven lopen regelmatig vertraging op, kosten worden overschreden en beoogde resultaten worden niet behaald

Ik wil een Improvement Scan
cool boy on bike

Haalt u het maximale uit uw organisatie door continu te verbeteren?

Elke organisatie moet zich continue verbeteren om onderscheidend en relevant te blijven. Gezien de internationale concurrentie, voortdurend veranderende markteisen en onverwachte gebeurtenissen, is één van de belangrijkste doelen van organisaties het versterken van het concurrentievermogen. Eén van de belangrijkste vaardigheden om dit te realiseren is verbetermanagement

De meeste organisaties werken hard maar behalen niet het volledig potentieel. Ongeveer 70% van de organisaties slaagt er niet in hun strategische initiatieven en doelstellingen te bereiken. Regelmatig vertragen initiatieven, worden kosten overschreden en blijven beoogde resultaten uit.

Ik wil een Improvement Scan

Wat doen we?

Binnen organisaties creëren wij vermogen om te verbeteren. Door praktische oplossingen te implementeren op het gebied van Kennis, Tools en Mensen

Onze oplossingen helpen de juiste expertise, hulpmiddelen en organisatie voor verbetermanagement te implementeren. Waardoor meer en sneller resultaten worden gerealiseerd

We helpen alle stappen van de verbetercyclus juist te doorlopen. Hiermee alle mogelijke verbeteringen te identificeren en kwantificeren. Daarnaast beoordelen we of de randvoorwaarden en succesfactoren zijn ingevuld

Onze aanpak is toepasbaar op elk niveau van een organisatie. We bouwen voort op bestaande kennis en werkwijzen binnen een organisatie. Op deze manier vermijden we onnodige kosten en complexiteit

 

Improvementcycle

De Verbetercyclus is de motor achter verbeteren en veranderen. Het is een gestructureerde en terugkerende aanpak om  producten, diensten of processen te verbeteren. Deze inspanningen kunnen gericht zijn op “stapsgewijze” verbeteringen in de tijd of een kortstondige “Transformatie”

Klanten vragen ons

Help ons een succesvolle groeistrategie en plan te definiëren

 

  • Hoe goed zijn we en wat is ons verbeterpotentieel?
  • Welke informatie moeten we op welke manier verzamelen?
  • Hoe ontwikkelen we de juiste strategie en planning?

Help ons de juiste oplossingen te implementeren

 

  • Welke oplossingen hebben we nodig om te verbeteren?

  • Wat is de beste manier om deze te implementeren?

  • Hoe veranderen we onze manier van werken?

Help ons de beste mensen te mobiliseren

 

  • Hebben we de juiste organisatie structuur?

  • Hebben we voldoende mensen?

  • Hoe kunnen we gebruik maken van externe capaciteit?

Kennis

Verzamel en pas kennis toe om te bepalen wat en hoe te verbeteren

Lees meer

Business Management Tools

Selecteer en implementeer de juiste Tools voor de uitdagingen

Lees meer

Mensen

Organiseer & mobiliseer de beste Mensen om te versnellen

Lees meer

Onze aanpak en resultaten

stap 1

Improvement Scan
& Workshops

Huidige situatie en
uitdagingen in kaart brengen

Nulmeting, gap analyse en
definiëren verbeterpotentieel

stap 2

Verbeterstrategie
& Routekaart

Plan van aanpak
structurele verbeteringen

Definiëren strategie, barrières,  benodigde oplossingen en
planning

stap 3

Ontwerp
& Ontwikkeling

Blauwdruk en ontwikkelen oplossingen

Ontwerpen en ontwikkelingen oplossingen m.b.t. Kennis, Tools en Mensen 

stap 4

Implementatie
& Verandering

Succesvolle
implementatie oplossingen

Borgen dat oplossingen worden geïmplementeerd, geaccepteerd
en gewenste effect hebben

Wat zeggen anderen over ons?

Zet de juiste mensen op de juiste plaats.

Verbindt de organisatie in korte tijd.

Snel tot de essentie.

Injecteert de organisatie met kennis, energie en creativiteit.

Praktische oplossingen voor de situatie.

Wilt u meer weten?

 

Bent u benieuwd waar u staat met verbetermanagement binnen uw organisatie? Hoeveel verbeter potentieel er nog aanwezig is? Neem dan contact met ons op, we voeren graag een Quick Scan uit of komen langs voor een kennismakingsgesprek