Verbeter continu de concurrentiekracht en prestaties


Improvement Cycle ondersteunt organisaties die willen innoveren en verbeteren om de beste verbetermethodieken en -initiatieven te kiezen en implementeren. Efficiënt en effectief. Passend bij de al aanwezige kennis en bedrijfsfase.

Volgens onderzoek slaagt ongeveer 70% van de bedrijven er niet in om de strategische plannen en doelstellingen te bereiken. In andere gevallen zijn strategische plannen niet compleet en laten kansen of risico’s buiten beschouwing. Te veel of verkeerde initiatieven worden gelanceerd, onvoldoende begeleid, resulterend in een lage beheersbaarheid en verkeerde focus. Daarbij leiden seriële adoptie en terminologieën van verschillende methodieken tot toenemende complexiteit en onduidelijkheid. Een deel van de organisatie blijkt onvoldoende aangesloten te zijn en ervaart de initiatieven als extra werkdruk.
Met als resultaat dat plannen en doelstellingen incompleet zijn, vervagen en uiteindelijk niet worden gerealiseerd.
Wij leveren een op de organisatie afgestemde verbetermethodiek en verbeteren de implementatie van verbeterinitiatieven:

– Door de selectie en implementatie van relevante, praktische methodieken en tools.
– Het opleveren van een complete definitie en planning van de noodzakelijke verbeterinitiatieven.
– Die de huidige prestaties verbeteren en nieuwe business kansen opleveren.
– Op basis van brede kennis uit verschillende industrieën en overheden.
– Afgestemd op de reeds bestaande kennis en bedrijfsfase.
– Met een efficiënte uitvoering in de hele organisatie.
– Door de interne en externe beschikbare middelen volledig te benutten tegen optimale kosten.

Met onze aanpak krijgen de verbetercyclus en implementatie van verbeterinitiatieven de juiste omvang, prioritering, implementatiesnelheid en aanpassingsvermogen. Leidend tot een sterkere internationale concurrentiepositie, groei en winst.


Grijp kansen en manage risico’s met de juiste snelheid in de relevante markten.

Improvement cycle ondersteunt bedrijven om de meeste geschikte verbeteringsmethodiek en cyclus te ontwerpen en implementeren. We ontwikkelen de methodiek op basis van de levenscyclusfase waarin een organisatie zich bevindt en reeds aanwezige kennis. Aanvullende oplossingen worden geselecteerd uit een breed portfolio van methodieken uit verschillende industrieën. Hiermee vermijden we hypes, seriële adoptie van verschillende benaderingen, beperktheid en complexe terminologie. Aan de hand van de verbeteringsmethodiek definiëren en leveren we in samenwerking met onze klanten relevante innovaties, verbeterinitiatieven en organisatieoplossingen. Resulterend in een sterkere internationale concurrentie positie, groei en winst.

Bent u geinteresseerd in onze unieke aanpak?

VIEW

Wilt u weten welke methodieken en instrumenten onze kennis bestand bevat ?

VIEW

Business idea


Het bedrijf is slechts een gedachte of een idee.

Start up


Producten of services zijn in productie en eerste launching customers.

Growth


De inkomsten en klanten nemen toe met veel nieuwe kansen en problemen. De winsten zijn hoog, maar de concurrentie dient zich aan.

Established


Het bedrijf is nu uitgegroeid tot een succesvol bedrijf met een plaats op de markt en loyale klanten. Omzetgroei is niet explosief maar beheersbaar. Het bedrijfsleven is routine geworden.

Expansion


Nieuwe groeiperiode naar nieuwe markten en distributiekanalen.

Mature


Jaar na jaar zijn de omzet en winst stabiel, maar de concurrentie blijft hevig. Uiteindelijk begint de verkoop af te nemen en is er een beslissing nodig om het bedrijf uit te breiden of te verkopen.