Case consumenten goederen

Situatie
Een bedrijf dat producten voor huisinrichting produceert had te maken met tegenwind. Huizenbouw stagneerde en toenemende internationale concurrentie zetten de resultaten onder druk.

Opdracht
Management vroeg ons een assessment uit voeren van de kosten en omzet. Om vervolgens de meest waarde toevoegende verbeteringsinitiatieven te definiëren.

Activiteiten en Resultaten
Na de financiële en operationele gegevens te hebben verzameld en geanalyseerd, hebben we de verbeterstrategie en initiatieven bepaald in samenwerking met de klant (workshops).
De belangrijkste kosten categorieën waren ingekochte producten, diensten, personeel en energie. Inkoop volumes en uitgaven werden niet geprognotiseerd, uitgaven waren gefragmenteerd, contracten incompleet en er vonden geen tenders plaats. Op basis hiervan hebben een spend analyse en verschillende inkoop tools geïmplementeerd.
Verder bleek dat producten op order werden geproduceerd. Dit leidde tot kleine batches en hoge omsteltijden leiden. We hebben geadviseerd een S&OP meeting te implementeren dat leidt tot betere afstemming tussen sales en productie. Met als resultaat grotere productie series, lager productie kosten en de mogelijkheid tot een andere marge strategie.
Tot slot, de sales kanalen werden beperkt benut. Er werd met name met distributie partners gewerkt en in mindere mate gebruik gemaakt van directe kanalen. Daarbij bleek dat de beste sales en marges werden behaald op unieke ontwerpen. Aan de hand van deze conclusies hebben we geadviseerd de ontwerp capaciteit uit te breiden en een nieuwe sales channel strategie opgezet. Leidend tot een betere sales mix en marges.