Selecteer een pagina

Weet u welke Tools & Methodes beschikbaar en zinvol zijn voor uw organisatie om te implementeren?

 

De meeste kansen en uitdagingen hebben een Tool & Methode als oplossing. Organisaties worden overspoeld met aanbod van Tools & Methodes. Om succesvol te zijn, moeten managers meer kennis dan ooit hebben om de juiste Tools & Methode voor hun organisatie te selecteren en goed te implementeren. Essentieel is om te bepalen wat de organisatie echt nodig heeft. Er moet een probleem zijn dat u hoopt op te lossen, informatie die moet worden beheerd of een proces dat u wilt verbeteren.

 

Improvement Cycle helpt bij het inventariseren, selecteren en contracteren van voor uw organisatie relevante Tools & Methodes. Ook managen we de implementatie en zorgen ervoor dat de Tools volledig toegepast worden met het gewenste rendement

Ik wil een Improvement Scan
cool boy on bike

Wat doen we?

Het aanbod van Tools is groot en in toenemende mate digitaal. Ervaringen laten zien dat Tools vaak niet volledig worden benut of het rendement laag is.

Wij helpen bij het selecteren, contracteren en implementeren van de juiste Tools. Waarbij we waarborgen dat de planning wordt gerealiseerd binnen het budget. Daarnaast passen wij de structuur en werkwijze van uw organisatie af op de Tools om brede acceptatie en volledige toepassing te bereiken

Behoefte Assessment

Verzamelen en evalueren van aanbod en aanvragen van Tools. Bepalen welke Tools relevant zijn voor uw organisatie op basis van de belangrijkste uitdagingen binnen de organisatie.

Op basis van behoefte leveren we een overzicht van relevante Tools en het verwachte rendement. We helpen de Tools te kiezen die het beste helpen bij het realiseren van verbetervermogen

Selecteren & Contracteren

Selecteren en contracteren van de relevante Tools. Definieer de verschillende criteria om de juiste tool en leverancier te kiezen.

We helpen de gebruiker en kwaliteitseisen te specificeren. Stellen de criteria op die bepalen welke Tools en leveranciers voor u geschikt zijn. Na selectie contracteren we de beste leverancier

Implementatie & Verandermanagement

Tools implementeren en toepassen. Functionaliteit volledige benutten en de toegevoegde waarde realiseren.

We leiden veranderingen in uw organisatie die leiden tot volledige acceptatie en toepassing van de Tools. Hierbij passen we verschillende programma en verandermanagement benaderingen toe

Meer weten?

Bent u benieuwd waar u staat met verbetermanagement binnen uw organisatie? Hoeveel verbeter potentieel er nog aanwezig is? Neem dan contact met ons op, we voeren graag een Quick Scan uit of komen langs voor een kennismakingsgesprek