Selecteer een pagina

Weet u welke Business Management Tools beschikbaar en zinvol zijn voor uw organisatie om te implementeren?

 

Er zijn honderden tools die beschikbaar zijn en kunnen worden toegepast. Om succesvol te zijn, moeten managers meer kennis dan ooit hebben om de juiste tools voor hun organisatie te selecteren en goed te implementeren. Het is essentieel om vast te stellen wat de organisatie echt nodig heeft. Een holistische aanpak is nodig omdat uitdagingen vaak meer tools vereisen binnen een organisatie

Organisaties moeten over de competenties beschikken om een tool voor bedrijfsbeheer met succes te implementeren en toe te passen. De ervaring leert dat er problemen kunnen ontstaan wanneer tools worden gebruikt zonder de toepassing en context ervan volledig te begrijpen, of zonder de benodigde middelen

We helpen bij het selecteren, contracteren en implementeren van de juiste business management tools in verschillende stadia van business excellence maturity. We zorgen ervoor dat de tools volledig worden toegepast door de organisatie en leiden tot het verwachte rendement

Ik wil een Improvement Scan
cool boy on bike

Wat doen we?

Het aanbod van Tools is groot en in toenemende mate digitaal. Ervaringen laten zien dat Tools vaak niet volledig worden benut of het rendement laag is.

Wij helpen bij het selecteren, contracteren en implementeren van de juiste Tools. Waarbij we waarborgen dat de planning wordt gerealiseerd binnen het budget. Daarnaast passen wij de structuur en werkwijze van uw organisatie af op de Tools om brede acceptatie en volledige toepassing te bereiken

Behoefte Assessment

Verzamelen en evalueren van aanbod en aanvragen van Tools. Bepalen welke Tools relevant zijn voor uw organisatie op basis van de belangrijkste uitdagingen binnen de organisatie.

Op basis van behoefte leveren we een overzicht van relevante Tools en het verwachte rendement. We helpen de Tools te kiezen die het beste helpen bij het realiseren van verbetervermogen

Selecteren & Contracteren

Selecteren en contracteren van de relevante Tools. Definieer de verschillende criteria om de juiste tool en leverancier te kiezen.

We helpen de gebruiker en kwaliteitseisen te specificeren. Stellen de criteria op die bepalen welke Tools en leveranciers voor u geschikt zijn. Na selectie contracteren we de beste leverancier

Implementatie & Toepassing

Tools implementeren en toepassen door middel van training en monitoring. Functionaliteit volledige benutten en de toegevoegde waarde realiseren.

We leiden veranderingen in uw organisatie die leiden tot volledige acceptatie en toepassing van de Tools. Hierbij passen we verschillende infrastructuur, programma en verandermanagement benaderingen toe

Meer weten?

Bent u benieuwd waar u staat met verbetermanagement binnen uw organisatie? Hoeveel verbeter potentieel er nog aanwezig is? Neem dan contact met ons op, we voeren graag een Quick Scan uit of komen langs voor een kennismakingsgesprek