Weet u wat nodig is om uw Verbetervermogen te ontwikkelen?

 

Een Organisatie Competentie is het vermogen van een organisatie om middelen in te zetten voor een gewenst eindresultaat. Omdat middelen op zichzelf niet productief zijn. Verbetermanagement Competentie (Improvement Capability) beschouwen wij als de moeder van alle Organisatie Competencies

Verbetermanagement Competentie is een benadering die een organisatie in staat stelt om systematisch methoden, tools en kennis te ontwikkelen en in te zetten om organisatie, processen, technologie, producten en diensten te veranderen om verbeterde en duurzame prestaties te genereren. Het ontwikkelen van de Verbetermanagement Competentie is de basis voor u om uw verbetercyclus te versnellen

Op basis van verschillende onderzoeken hebben we een raamwerk van basisprincipes geïdentificeerd die essentieel zijn om uw verbetervermogen op alle niveaus te ontwikkelen. We hebben de basisprincipes samengevat in de volgende categorieën:

  • Strategie & Planning
  • Leiderschap & Cultuur
  • Methoden & Hulpmiddelen
  • Leren
  • Organisatorische samenwerking

Wij helpen uw verbetervermogen te ontwikkelen door het juiste programma te ontwerpen en te implementeren. Bestaande uit een combinatie van initiatieven die zijn aangepast aan uw huidige bedrijfsfase. Wij zorgen ervoor dat de veranderingen volledig worden overgenomen door de organisatie, de verbetercyclus zal versnellen en het programma tot het voorziene rendement leidt

Ik wil een Improvement Scan
cool boy on bike

Wat doen we?

Allereerst helpen we u om in detail te beoordelen en te definiëren welke fundamenten ontwikkeld moeten worden. Verder ondersteunen we bij het ontwikkelen van een programmaontwerp om de geïdentificeerde hiaten te dichten. Wij begeleiden de implementatie en veranderingen. Waar nodig zal de structuur en werkwijze van uw organisatie worden aangepast om brede acceptatie en volledige toepassing te realiseren. Om ons te committeren aan het resultaat werken wij bij voorkeur op basis van een prestatiecontract

Behoefte Assessment

We bepalen welke fundamenten op welke manier veranderd moeten worden. Relevant voor uw organisatie op basis van de belangrijkste uitdagingen en het waardepotentieel

Op basis van de behoeften definiëren we een portfolio van gedetailleerde initiatieven en het verwachte rendement. We helpen bij het kiezen van de oplossingen die het verbetervermogen zullen verhogen

 Programma Ontwerp

Wij helpen u bij het ontwikkelen van een programma dat de geselecteerde initiatieven zal opleveren. Helpen u bij het specificeren van de gebruikers- en kwaliteitseisen van de oplossingen

Zetten een professionele programmamanagement organisatie, office op en leveren de benodigde infrastructuur

Programma & Verander Management

Wij zullen leiding geven aan de implementatie en veranderingen in uw organisatie. Bewaken en borgen de realisatie van de programmascope

Zorgen voor volledige acceptatie, toepassing van de oplossingen en het realiseren van de volledige waarde

Meer weten?

Bent u benieuwd waar u staat met verbetermanagement binnen uw organisatie? Hoeveel verbeter potentieel er nog aanwezig is? Neem dan contact met ons op, we voeren graag een Quick Scan uit of komen langs voor een kennismakingsgesprek