Selecteer en implementeer de juiste set van initiatieven om uw organisatie te versnellen


Wij monitoren continu de markt voor nieuwe technologie, methoden en tools. Op basis hiervan hebben wij uitgebreide expertise netwerk, kennisbestand en partnerbasis opgebouwd die de mogelijke verbeterinitiatieven specificeren. Dit stelt ons in staat u te adviseren over de juiste verbeterinitiatieven, de te verwachte organisatie impact en waarde creatie. Wij streven naar een combinatie van intern en extern gerichte initiatieven die zowel kosten als opbrengsten verbeteren. Hieronder volgt een selectie van technologieën, management methoden en hulpmiddelen die wij op waarde kunnen beoordelen en waarvan wij de implementatie ondersteunen.

NaamKorte Omschrijving
3D printing3D-printen biedt een oplossing voor de productie van complexe onderdelen in kleine volumes, evenals een snelle lokale productie van moeilijk te vinden producten. Naarmate meer betaalbare producten beschikbaar komen, zullen de kansen voor deze industrie blijven groeien, voegde het eraan toe.
A network-based business model Een netwerkgebaseerd bedrijfsmodel is een bedrijfsmodel waarbij twee of meer, en vaak meerdere, stakeholders een gezamenlijke waardepropositie creëren of gezamenlijk een waardepropositie beïnvloeden op basis van de belangrijkste activiteiten en middelen van alle stakeholders.
Agile and ScrumAgile is een ontwikkelingsmethode op basis van een iteratieve en incrementele aanpak. Scrum is een van de implementaties van agile-methodologie. Waarbij incrementele builds om de twee tot drie weken aan de klant worden geleverd. Scrum wordt ideaal gebruikt in het project waar de behoefte snel verandert.
Agile PlanningAgile planning is een projectplanningsmethode die werk inschat met behulp van zelfstandige werkeenheden, iteraties of sprints genoemd. Agile planning definieert welke items in elke sprint worden gedaan en creëert een herhaalbaar proces om teams te helpen leren hoeveel ze kunnen bereiken.
Artificial Intelligence (AI)In de informatica wordt kunstmatige intelligentie, soms machine-intelligentie genoemd, intelligentie aangetoond door machines, in tegenstelling tot de natuurlijke intelligentie die wordt weergegeven door mensen en andere dieren.
Balanced Score CardsDe balanced scorecard is een hulpmiddel voor strategisch prestatiemanagement - een gestandaardiseerd gestandaardiseerd rapport, dat door managers kan worden gebruikt om toezicht te houden op de uitvoering van activiteiten door personeel dat ze in hun macht hebben en om de gevolgen van deze acties te volgen.
Big dataBig data is een expertise dat manieren bepaalt om gegevens te analyseren, systematisch te extraheren of anderszins om te gaan met datasets die te groot of te complex zijn om te worden behandeld door traditionele applicatiesoftware voor gegevensverwerking.
BiometricsBiometrische gegevens - inclusief gezichts-, vingerafdruk- en retinascans - worden steeds meer gangbare methoden voor het verifiëren van identiteit. Deze methoden vormen de veilige basis voor oplossingen die door IT-bedrijven in de toekomst worden geleverd.
BlockchainDe blockchain is krachtige technologie waarmee virtuele valuta open, anoniem en veilig kunnen zijn. De code biedt ook talloze innovaties die verder gaan dan cryptocurrency. De blockchain is een database met details over elke transactie. Vaak aangeduid als een 'grootboek', bevat het logboek metagegevens over wanneer en hoe elke transactie heeft plaatsgevonden. Het grootboek is openbaar toegankelijk via API's en torrent-sites. Om geknoei met huidige en eerdere transacties te voorkomen, is de database cryptografisch beveiligd. Codering stelt ontwikkelaars in staat om de transactiegeschiedenis te vertrouwen en applicaties te bouwen van en rond transactie-informatie.
Brain StormingBrainstormen is een techniek voor groepscreativiteit waarmee pogingen worden gedaan om een conclusie te trekken voor een specifiek probleem door een lijst met ideeën te verzamelen die spontaan worden bijgedragen door de leden.
Business intelligence (BI)Business intelligence (BI) omvat de strategieën en technologieën die bedrijven gebruiken voor de gegevensanalyse van bedrijfsinformatie. BI-technologieën bieden historische, actuele en voorspellende weergaven van bedrijfsactiviteiten. Veelvoorkomende functies van business intelligence-technologieën zijn onder meer rapportage, online analytische verwerking, analyse, datamining, proces mining, complexe eventverwerking, bedrijfsprestatiebeheer, benchmarking, tekst mining, voorspellende analyse en prescriptieve analyse. BI-technologieën kunnen grote hoeveelheden gestructureerde en soms ongestructureerde gegevens verwerken om nieuwe strategische zakelijke kansen te identificeren, ontwikkelen en anderszins te creëren.
Business Process Management (BPM)Bedrijfsprocesbeheer is een discipline in operationeel beheer waarbij mensen verschillende methoden gebruiken om bedrijfsprocessen te ontdekken, modelleren, analyseren, meten, verbeteren, optimaliseren en automatiseren. BPM richt zich op het verbeteren van bedrijfsprestaties door het beheer van bedrijfsprocessen.
Capability AssessmentObjectieve beoordelingen van de capaciteiten van een bedrijf ten opzichte van concurrenten en, ten tweede, programma's opzetten om de excellente capaciteiten van andere bedrijven na te bootsen.
Continous ImprovementEen voortdurend verbeteringsproces, ook vaak een continu verbeteringsproces genoemd, is een voortdurende inspanning om producten, diensten of processen te verbeteren. Deze inspanningen kunnen in één keer "incrementele" verbetering of "doorbraak" verbetering nastreven.
DMAICDMAIC verwijst naar een gegevensgestuurde verbetercyclus die wordt gebruikt voor het verbeteren, optimaliseren en stabiliseren van bedrijfsprocessen en -ontwerpen. De DMAIC-verbeteringscyclus is de kerntool die wordt gebruikt om Six Sigma-projecten aan te sturen. DMAIC is echter niet exclusief voor Six Sigma en kan worden gebruikt als het kader voor andere verbeteringstoepassingen.
DronesDrones maken robotautomatisering mogelijk met minder geografische beperkingen. Kansen voor ontwikkeling en integratie zijn groot voor deze markt.
EFQM excellence modelHet EFQM model is een niet-normatief kader voor business excellence, gepromoot door de EFQM en ontworpen om organisaties te helpen concurrerender te worden.
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)Faalmodus en effectenanalyse (FMEA) - ook "faalwijzen", meervoud, in veel publicaties, was een van de eerste zeer gestructureerde, systematische technieken voor foutanalyse. Een FMEA is vaak de eerste stap van een systeembetrouwbaarheidsonderzoek. Het gaat om het beoordelen van zoveel mogelijk componenten, assemblages en subsystemen om mogelijk falingswijzen en hun oorzaken en gevolgen te identificeren.
Growth Share MatrixDe groei-aandelenmatrix is een grafiek die is opgesteld door Bruce D. Henderson voor de Boston Consulting Group om bedrijven te helpen hun bedrijfseenheden, dat wil zeggen hun productlijnen, te analyseren. Dit helpt het bedrijf middelen toe te wijzen en wordt gebruikt als een analytisch hulpmiddel bij merkmarketing, productbeheer, strategisch beheer en portfolio-analyse.
Hypothesis-driven approachEen op hypothese gebaseerde aanpak is een van de belangrijkste methoden om gegevens te gebruiken om beweringen te testen en uiteindelijk te bewijzen (of te weerleggen). Om dat te doen, verzamelen onderzoekers voldoende gegevens over het onderwerp en benaderen het vervolgens met een specifieke hypothese in gedachten.
Industry 4.0Industrie 4.0 is de subset van de vierde industriële revolutie die de industrie betreft. De termen industrie 4.0 en vierde industriële revolutie worden vaak door elkaar gebruikt, industrie 4.0 verwijst naar het concept van fabrieken waarin machines worden uitgebreid met draadloze connectiviteit en sensoren, verbonden met een systeem dat de gehele productielijn kan visualiseren, aansturen en zelfstandig beslissingen kan nemen. In essentie beschrijft industrie 4.0 de trend naar automatisering en gegevensuitwisseling in productietechnologieën en -processen, waaronder cyber-fysieke systemen (CPS), het internet of things (IoT), industrieel internet of things (IIOT), cloud computing, cognitive computing en kunstmatige intelligentie.
Integrated Business Planning (IBP)Geïntegreerde bedrijfsplanning is een proces voor het vertalen van gewenste bedrijfsresultaten naar financiële en operationele vereiste middelen, met als overkoepelend doel het minimaliseren van risico's en het maximaliseren van winst en / of cashflow.
Internet of Things (IoT)Het internet of things, of IoT, is een systeem van onderling verbonden computerapparatuur, mechanische en digitale machines, objecten, dieren of mensen die zijn voorzien van unieke identificatiegegevens (UID's) en de mogelijkheid om gegevens over een netwerk over te dragen zonder dat daarvoor menselijke mens of mens-op-computer interactie.
Lean Six Sigma (LLS)Lean Six Sigma is een methode om kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen te organiseren. De methode past in het gebied van operations management en dient als een methode om processen systematisch te innoveren. Het combineert de principes van Lean manufacturing en Six Sigma.
Logic TreesEen probleemboom, ook wel logische boom genoemd, is een grafische uitsplitsing van een vraag die deze verticaal in zijn verschillende componenten ontleedt en die naar rechts verdergaat in details.
Machine LearningMachine learning is de wetenschappelijke studie van algoritmen en statistische modellen die computersystemen gebruiken om een specifieke taak uit te voeren zonder expliciete instructies te gebruiken, in plaats daarvan afhankelijk van patronen en inferenties. Het wordt gezien als een subset van kunstmatige intelligentie.
MetalensesHet kleiner maken van de lenzen die worden gebruikt door mobiele telefoons, computers en andere elektronische apparaten is de mogelijkheden van traditionele glassnijden en glasbuigtechnieken te boven gegaan. Maar de vooruitgang in de fysica heeft geleid tot geminiaturiseerde, lichtere alternatieven voor gevestigde lenzen, metalenses genoemd. Deze kleine, dunne, platte lenzen kunnen bestaande omvangrijke glazen lenzen vervangen en verdere miniaturisatie in sensoren en medische beeldvormingsapparatuur mogelijk maken.
Operating ModelOperationeel model is zowel een abstracte of visuele weergave (model) van hoe een organisatie waarde levert aan haar klanten of begunstigden, alsook hoe een organisatie zichzelf bestuurt.
Organizational Structure and Headcount Analysis (OSHA)Organisatie- en personeelsanalyse is een benadering voor de beoordeling van organisaties om de effectiviteit van een bepaalde organisatiestructuur en cultuur te bepalen.
Overall Equipment Efficiency (OEE)Algehele effectiviteit van apparatuur is een term die Seiichi Nakajima bedacht om te evalueren hoe effectief een productieoperatie wordt gebruikt. Het is gebaseerd op de manier van denken van Harrington Emerson over werkefficiëntie.
Pareto AnalysisPareto-analyse is een formele techniek die nuttig is wanneer veel mogelijke acties om aandacht vragen. In wezen schat de probleemoplosser het voordeel van elke actie en selecteert vervolgens een aantal van de meest effectieve acties die een totaal voordeel opleveren dat redelijk dicht bij het maximaal mogelijke ligt.
Performance managementPrestatiemanagement is een reeks activiteiten die ervoor zorgen dat doelen op een effectieve en efficiënte manier worden bereikt. Prestatiemanagement kan zich richten op de prestaties van een organisatie, een afdeling, een medewerker of de bestaande processen om bepaalde taken te beheren.
Product Life CycleProductlevenscyclusbeheer is de opeenvolging van strategieën door bedrijfsmanagement terwijl een product zijn levenscyclus doorloopt. De voorwaarden waaronder een product wordt verkocht, veranderen in de loop van de tijd en moeten worden beheerd terwijl het zijn opeenvolgende fasen doorloopt.
Resource Based View (RBV)The resource-based view is a managerial framework used to determine the strategic resources a firm can exploit to achieve sustainable competitive advantage.
Robotic Process Automation (RPA)Robotica automatiseert routineprocessen door machines te gebruiken om bedrijven sneller, goedkoper en efficiënter te maken, zo bleek uit het rapport.
Sales & Operations Planning (S&OP)Verkoop- en operationele planning (S&OP) is een geïntegreerd proces voor bedrijfsbeheer waarmee het uitvoerend / leiderschapsteam voortdurend focus, afstemming en synchronisatie bereikt tussen alle functies van de organisatie.
Serverless computingServerloos computergebruik is een cloud computing-service die de implementatie van code vereenvoudigt door fragmenten van back-end code uit te voeren die ontwikkelaars schrijven voor een enkele kortstondige taak of functie. Serverloos computergebruik stelt organisaties in staat om een NoOps IT-omgeving te creëren die is geautomatiseerd en geabstraheerd van de onderliggende infrastructuur, waardoor de operationele kosten worden verlaagd en bedrijven kunnen investeren in het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden die meer waarde toevoegen, zo bleek uit het rapport.
Social robotsDe robots van vandaag kunnen stemmen, gezichten en emoties herkennen, spraakpatronen en -gebaren interpreteren en zelfs oogcontact maken. Droid-vrienden en -assistenten worden een onderdeel van het dagelijks leven en worden steeds vaker gebruikt om voor ouderen te zorgen, kinderen op te voeden en tussendoor allerlei taken uit te voeren.
Spend AnalysisUitgavenanalyse is het proces van het verzamelen, opschonen, classificeren en analyseren van uitgavengegevens met als doel de inkoopkosten te verlagen, de efficiëntie te verbeteren en controles en compliance te controleren.
Stakeholder AnalysisStakeholderanalyse is het proces van het evalueren van een systeem en mogelijke wijzigingen daarin, aangezien deze betrekking hebben op relevante en geïnteresseerde partijen. Deze informatie wordt gebruikt om te beoordelen hoe de belangen van die belanghebbenden moeten worden aangepakt in een projectplan, beleid, programma of andere actie.
Strategic Doing CycleMet Strategic Doing Cycle kunnen mensen snel actiegerichte samenwerkingsverbanden aangaan, deze naar meetbare resultaten verplaatsen en onderweg aanpassingen maken.
Strategic PlanningStrategische planning is het proces van een organisatie om haar strategie of richting te bepalen en beslissingen te nemen over het toewijzen van middelen om deze strategie te volgen. Het kan zich ook uitstrekken tot controlemechanismen om de uitvoering van de strategie te sturen.
Structured InterviewsEen gestructureerd interview (ook bekend als een gestandaardiseerd interview of een door de onderzoeker afgenomen enquête) is een kwantitatieve onderzoeksmethode die gewoonlijk wordt gebruikt in enquêteonderzoek. Het doel van deze aanpak is ervoor te zorgen dat elk interview exact dezelfde vragen in dezelfde volgorde krijgt aangeboden.
Surveys MethodologyEen veld van toegepaste statistieken van onderzoek bij mensen. Deze onderzoeksmethodologie bestudeert de bemonstering van individuele eenheden uit een populatie en bijbehorende technieken voor het verzamelen van enquêtegegevens, zoals het samenstellen van vragenlijsten en methoden voor het verbeteren van het aantal en de nauwkeurigheid van de antwoorden op enquêtes.
SWOT analysisSWOT-analyse is een strategische planningsmethode die wordt gebruikt om een persoon van organisatie te helpen bij het identificeren van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen in verband met zakelijke concurrentie van projectplanning.
The Process and Enterprise Maturity Model (PEMM)Het Process and Enterprise Maturity Model (PEMM ™) is een roadmap en benchmarking-tool voor organisaties die op weg zijn om een Process Enterprise te worden.
Utility-scale storage of renewable energyHet opslaan van energie opgewekt door hernieuwbare energiebronnen voor wanneer er geen zon of wind is, vormde een barrière voor een verhoogde opname. Lithium-ion-batterijen zullen het komende decennium domineren in de opslagtechnologie, en voortdurende vooruitgang zou moeten resulteren in batterijen die tot acht uur energie kunnen opslaan - lang genoeg om door zonne-energie opgewekt te kunnen maken om aan de piekavondvraag te voldoen.
Variance AnalysisVariantieanalyse is het kwantitatieve onderzoek naar het verschil tussen feitelijk en gepland gedrag. Deze analyse wordt gebruikt om de controle over een bedrijf te behouden.
Virtual reality (VR)/Augmented reality (AR)Het gebruik van VR, AR, mixed reality, AI en sensortechnologieën kan organisaties helpen de operationele efficiëntie en individuele productiviteit te verbeteren. Bijvoorbeeld, een combinatie van Augmented Reality (AR), Virtual Reality (AR), 5G-netwerken en geavanceerde sensoren, betekent dat zakenmensen op verschillende locaties fysiek handdrukken kunnen uitwisselen en artsen in staat zijn op afstand met patiënten samen te werken alsof ze dezelfde kamer.
Zero based budgettingOp nul gebaseerde budgettering is een budgetteringsmethode waarbij alle uitgaven voor elke nieuwe periode moeten worden verantwoord en goedgekeurd.