Selecteer een pagina

Heeft en past uw organisatie de juiste kennis toe om de Groeistrategie & Planning te bepalen?

 

Kennis over waar, waarom en hoe te verbeteren zijn essentieel voor elke organisatie. Deze kennis is nodig om de juiste routekaart naar concurrentievermogen en groei te ontwikkelen

Improvement Cycle helpt de benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen en toe te passen. Om zo de juiste Groestrategie en Planning te bepalen

Ik wil een Improvement Scan
Jongen in een boom

Wat doen we?

Wij helpen te bepalen welke informatie en kennis van belang zijn voor uw organisatie om de Groeistrategie & Planning te ontwikkelen. We leveren oplossingen die snel tot essentiële inzichten resulteren 

Er zijn veel soorten en vormen van kennis en de juiste toepassing leidt tot vaardigheden. Het systematisch beheren en ontwikkelen van kennis is essentieel voor het definiëren en behalen van doelstellingen. Onze analyses laten zien waar Kennis ontbreekt. Onze oplossingen zijn gericht om Kennis te verzamelen en toe te passen

Insights

Kennis wordt beschouwd als een van de meest strategische middelen van een bedrijf en een bron van concurrentievoordeel

Strategieontwikkeling of verbeterinitiatieven hebben meestal snel kritische inzichten nodig om de juiste keuzes te kunnen maken  

Wij voeren onderzoeken uit op basis van verschillende informatiebronnen. Hiermee leveren we op korte termijn voor u relevante inzichten

Workshops

Workshops zijn tijdbesparend, zeer krachtig en kunnen leiden tot gedragsveranderingen, betere samenwerking en de mogelijkheid om energie en kennis van de deelnemers te mobiliseren

Afhankelijk van uw vragen ontwerpen en organiseren wij de meest geschikte Workshop. Selecteren instrumenten, zorgen voor inspirerende sprekers, begeleiders en locaties

Business Planning

Elk bedrijf heeft een bedrijfsplan nodig, een blauwdruk van hoe het zich gaat ontwikkelen, ondersteund door onderzoek

Wij helpen de het Business Planning proces te doorlopen. Resulterend in een concrete en uitvoerbare Groeistrategie en Planning. Vertaald naar en afgestemd met alle teams binnen uw organisatie

 

Wilt u meer weten?

Bent u benieuwd waar u staat met verbetermanagement binnen uw organisatie? Hoeveel verbeter potentieel er nog aanwezig is? Neem dan contact met ons op, we voeren graag een Quick Scan uit of komen langs voor een kennismakingsgesprek