Heeft uw organisatie Genoeg Middelen Beschikbaar om de Routekaart te implementeren?

 

Middelen zijn cruciaal voor het succes van de implementatie van uw routekaart. Het optellen van alle middelen aanvragen van cross-functionele initiatieven leidt vaak tot knelpunten als gevolg van beperkingen in middelen. Daarom moeten organisaties manieren vinden om middelen te vinden om de routekaart en strategische doelstellingen te kunnen realiseren. Dergelijke middelen kunnen financiële middelen, menselijke vaardigheden, productiemiddelen of technologie omvatten

 Beschikbare interne middelen zullen grondig worden beoordeeld en geprioriteerd om zich te concentreren op de cross-functionele mogelijkheden en initiatieven die zullen helpen om uw routekaart te bereiken. Daarbij ervoor zorgend dat ze volledig worden benut en de productiviteit wordt behaald. Niet-onderscheidende capaciteiten kunnen worden uitbesteed, zodat u uw interne middelen kunt inzetten waar het er toe doet. Als bepaalde middelen nog ontbreken, moeten deze op de beste manier worden ingekocht

Hiermee wordt de slagkracht, flexibiliteit en toekomstbestendigheid van uw organisatie vergroot

Wilt u weten waartoe uw organisatie in staat is? We voeren graag een Verbeterscan uit die u essentiële inzichten geeft

Ik wil een Improvement Scan
De hand bieden

Wat doen we?

 

Pi.D ondersteunt u om middelen intern en extern op de beste manier te mobiliseren. Door te evalueren of de juiste middelen beschikbaar zijn en volledig benut worden. Wij ondersteunen de ontwikkeling en inzet van uw middelen intern. Bepalen waar het zinvol is om activiteiten uit te besteden. Indien nodig ondersteunen wij met recruitment, interim management en (out)sourcing activiteiten

Dit leidt tot geoptimaliseerde beschikbaarheid, benutting en flexibiliteit van resources. Hierdoor kunt u kerncapaciteiten opbouwen tegen optimale totale kosten en uw roadmap realiseren. Gericht op de vraag van vandaag, maar ook op het ontwikkelen van nieuwe capaciteiten om in de toekomst succesvol te zijn

 

Product 3A

Organisatie Optimalisatie

Om de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie te beoordelen, voeren we in eerste instantie een organisatieanalyse uit. Dit bepaalt de beschikbaarheid en het gebruik van middelen

Op basis hiervan definiëren we een meerjarenplanning per resourcetype. Ook adviseren wij de beste oplossingen met betrekking tot interne, tijdelijke en externe middelen

Door uw organisatie te optimaliseren, maakt u optimaal gebruik van de intern beschikbare middelen. Met onze werving-, interim- en outsourcingdiensten kunnen wij eventuele gaten in uw organisatie opvullen

Product 3B

Recruitment & Interim

Afhankelijk van de bedrijfsfase en routekaart heeft uw organisatie specifieke vaardigheden (tijdelijk) nodig

Wij ondersteunen bij het werven van deze vaardigheden. Hierbij kunnen wij het gehele of een deel van het wervingsproces voor u beheren

Wij garanderen de beste permanente en interim kandidaten in korte tijd.  Verhogen het percentage van succesvolle inhuur door middel van op maat gemaakte onboarding- en begeleidingsprogramma’s

We begeleiden elke opdracht, waarbij we kwaliteit, consistentie en waarde garanderen. Indien gewenst verzorgen wij contractmanagement om uw administratieve taken en inhuurrisico’s te verlagen

Product 3C

(Out)Sourcing

Activiteiten kunnen intern uitgevoerd worden als het aantoonbaar tot voordelen leidt ten opzichte van externe dienstverleners. Anders kan het beter te zijn activiteiten uit te besteden

Wij helpen bij het maken van uitbesteding beslissingen. Definiëren de kwaliteits- en acceptatiecriteria. Selecteren en contracteren de beste dienstverleners

Tot slot borgen de contractconformiteit en resultaten gedurende het contract

Wilt u meer weten?

Bent u benieuwd waar u staat met verbetermanagement binnen uw organisatie? Hoeveel verbeter potentieel er nog aanwezig is? Neem dan contact met ons op, we voeren graag een Quick Scan uit of komen langs voor een kennismakingsgesprek