Haalt u het maximale uit uw organisatie door de Verbetercyclus uit te voeren op alle niveau’s? 

Willen organisaties succesvol zijn, duurzaam concurrentievoordeel en prestaties behalen, vooral in de snel veranderende omgevingen van de huidige wereldmarkt, dan moeten ze aandacht besteden aan concurrenten, beste manier van werken, technologische trends en innovaties. Snel kunnen inspelen op nieuwe risico’s en kansen

Om dit te bereiken zijn in de loop van de tijd verschillende benaderingen ontwikkeld; onder andere business excellence, strategie-uitvoering, business development, commercial excellence, operational excellence, lean six sigma en transformatie management. Wij geloven dat al deze benaderingen neerkomen op het vermogen om te verbeteren: het verbetervermogen

Verbetervermogen is een competentie, dynamisch en bestaat uit verschillende bouwstenen. Die een organisatie in staat stellen om samen te werken, methoden, tools en kennis systematisch te ontwikkelen en in te zetten om organisatie, processen, technologie, producten en diensten te veranderen om tot betere en duurzame prestaties te komen. De drijvende kracht achter de nooit eindigende verbeteringscyclus gericht op elk aspect van een organisatie

 Pi.D helpt uw organisatie sneller te accelereren en meer resultaat te behalen. Door te definiëren wat te doen, te leren hoe het te doen en de middelen te organiseren om het daadwerkelijk te doen

 Wilt u weten waartoe uw organisatie in staat is? We leveren graag een Verbeterscan die u essentiële inzichten geeft

 

Ik wil een Improvement Scan
cool boy on bike

Haalt u het maximale uit uw organisatie door de verbetercyclus uit te voeren op alle niveau’s?

Willen organisaties succesvol zijn, duurzaam concurrentievoordeel en prestaties behalen, vooral in de snel veranderende omgevingen van de huidige wereldmarkt, dan moeten ze aandacht besteden aan concurrenten, beste manier van werken, technologische trends en innovaties. Snel kunnen inspelen op nieuwe risico’s en kansen

Om dit te bereiken zijn in de loop van de tijd verschillende benaderingen ontwikkeld; onder andere business excellence, strategie-uitvoering, business development, commercial excellence, operational excellence, lean six sigma. Wij geloven dat al deze benaderingen neerkomen op het vermogen om te verbeteren: het verbetervermogen

Verbetervermogen is een competentie, dynamisch en bestaat uit verschillende bouwstenen. Die een organisatie in staat stellen om samen te werken, methoden, tools en kennis systematisch te ontwikkelen en in te zetten om organisatie, processen, technologie, producten en diensten te veranderen om tot betere en duurzame prestaties te komen. De drijvende kracht achter de nooit eindigende verbeteringscyclus gericht op elk aspect van een organisatie

Pi.D helpt uw organisatie sneller te accelereren en meer resultaat te behalen. Door te definiëren wat te doen, te leren hoe het te doen en de middelen te organiseren om het daadwerkelijk te doen

Wilt u weten waartoe uw organisatie in staat is? We leveren graag een Verbeterscan die u essentiële inzichten geeft

Ik wil een Improvement Scan

Wat doen wij?

Wij helpen organisaties om het vermogen op te bouwen om op elk niveau te verbeteren en het volledige potentieel te benutten. Door praktische oplossingen te implementeren op het gebied van routekaart ontwikkeling, competentie opbouw en organiseren van de benodigde middelen

Onze oplossingen helpen bij het ontwikkelen van de juiste aanpak, het implementeren van competentie bouwstenen en het vinden van de benodigde capaciteit. Waardoor uw organisatie veel sneller meer resultaat kan boeken

Onze aanpak is toepasbaar in elke laag van uw organisatie. Daarbij bouwen we voort op uw bestaande kennis en werkwijze. Zo voorkomen we dubbel werk, onnodige kosten en complexiteit

 

roadmap capability resources

Uiteindelijk helpen we u om consequent en continu alle stappen van de verbetercyclus te doorlopen. Hiermee kunt u alle mogelijke verbeteringen binnen uw organisatie identificeren, kwantificeren en vastleggen

De Verbetercyclus is de motor achter verbeteren en veranderen. Het is een gestructureerde en terugkerende aanpak om  producten, diensten of processen te verbeteren

Deze inspanningen kunnen gericht zijn op “stapsgewijze” verbeteringen in de tijd of een kortstondige “Transformatie”

Klanten vragen ons

Help ons de juiste routekaart te ontwikkelen

 

  • Zijn onze strategie, doelen en doelstellingen ambitieus en realistisch genoeg?
  • Is de strategie vertaald naar een uitvoerbare routekaart die uitlegt wat er moet gebeuren en waarom?
  • Zijn alle belanghebbenden voldoende betrokken?

Help ons vermogen te ontwikkelen dat nodig is om de routekaart te implementeren

 

  • Wat moeten wij implementeren om ons verbetervermogen te ontwikkelen?
  • Hoe moet het programma er uit zien?
  • Hoe moeten de implementatie en benodigde veranderingen worden gemanaged?

Help ons de benodigde middelen te organiseren

 

  • Benutten wij onze middelen volledig?

  • Hebben wij voldoende middelen?

  • Hoe zouden we gebruik moeten maken van externe capaciteit?

Roadmap Development

Duidelijk begrip van het aanwezige potentieel en gerelateerde traject

Lees meer

Capability Building

Implementatie van de bouwstenen die uw verbetervermogen vergroten

Lees meer

Resourcing

Het intern en extern mobiliseren en benutten van de benodigde middelen 

Lees meer

Onze aanpak en resultaten

stap 1

Improvement Scan
& Workshops

Huidige situatie en
uitdagingen in kaart brengen

Nulmeting, gap analyse en
definiëren verbeterpotentieel

stap 2

Routekaart
Ontwikkeling

Plan van aanpak
en planning

Definiëren strategie, barrières,  benodigde oplossingen en
planning

stap 3

Ontwerp
& Ontwikkeling

Blauwdruk en ontwikkelen oplossingen

Ontwerpen ontwerp specificaties, criteria en
ontwikkelingen oplossingen

stap 4

Implementatie
& Verandering

Succesvolle
implementatie oplossingen

Borgen dat oplossingen worden geïmplementeerd, geaccepteerd
en gewenste effect hebben

Wat zeggen anderen over ons?

Zet de juiste mensen op de juiste plaats.

Verbindt de organisatie in korte tijd.

Snel tot de essentie.

Injecteert de organisatie met kennis, energie en creativiteit.

Praktische oplossingen voor de situatie.

Wilt u meer weten?

 

Bent u benieuwd waar u staat met verbetermanagement binnen uw organisatie? Hoeveel verbeter potentieel er nog aanwezig is? Neem dan contact met ons op, we voeren graag een Quick Scan uit of komen langs voor een kennismakingsgesprek