Analyze

 • Beoordeel beschikbaarheid en gebruik van informatie
 • Verzamel bedrijfs-, klant- en marktgegevens
 • Analytische hulpmiddelen implementeren
 • Analyseer en creëer inzichten

Engage

 • Uitvoeren enquêtes en interviews met belanghebbenden
 • Bedrijfsbrede brainstormsessies / workshops
 • Realiseer overeenstemming over problemen, risico’s en kansen
 • Creëer nieuwe perspectieven en nieuwe combinaties

Plan

 • Definieer de initiatieven en de projectenportfolio
 • Selecteer planningsmethoden
 • Gedetailleerde planning van projecten en acties
 • Plan middelen

Do

 • Implementatie projectorganisatie
 • Opzetten mechanismen om effectief op veranderingen te reageren
 • Communicatie tussen belanghebbenden
 • Acties uitvoeren, voortgang meten, leren en aanpassen

Secure

 • Aanpassen van de organisatie, het operationele model, de standaard-operationele procedures en managementrapporten
 • Taken en verantwoordelijkheden definiëren en overdragen

Resource

 • Plannen van vraag en capaciteit
 • Alloceren, werven en coördineren van middelen
 • Identificeer en los capaciteitsproblemen op