Disclaimer Website

Ingangsdatum: 1 februari 2022.

 

Improvement Cycle (“Improvement Cycle”, “ons” of “wij”) biedt de inhoud ervan op www.improvementcycle.org (de “Site”) onderhevig aan de volgende algemene voorwaarden (de “Voorwaarden “). Door deze site te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 1. Auteursrechten

Alle inhoud en functionaliteit op de Site, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s, iconen en afbeeldingen en de selectie en opstelling daarvan, is het exclusieve eigendom van Improvement Cycle en wordt beschermd door Nederlandse en internationale auteursrechtwetten. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden.

 1. Handelsmerken

De handelsmerken, dienstmerken, ontwerpen en logo’s (gezamenlijk de “Handelsmerken”) die op de Site worden weergegeven, zijn de geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Improvement Cycle. U stemt ermee in dat u in geen enkel openbaar medium (bijv. persbericht, website) voor reclame- of promotiedoeleinden, of met het doel om derden te informeren of te beïnvloeden, enige informatie aan Improvement Cycle zult toeschrijven en dat u deze niet zult gebruiken. of enig handelsmerk reproduceren van, of enige goedkeuring door of relatie met, Improvement Cycle of zijn licentiegevers impliceren.

 1. Links en verwijzingen

De Site kan links naar andere websites bevatten. Improvement Cycle controleert die websites niet en heeft geen technische of inhoudelijke controle op die websites. Improvement Cycle kan daarom niet instaan voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch voor de beschikbaarheid van die websites. Het opnemen van links naar andere websites impliceert geen enkele connectie, partnerschap, relatie of goedkeuring van die websites of hun inhoud. Als u links van uw website naar deze site wilt maken, neem dan vooraf contact op met de webmaster op het adres dat hierboven staat vermeld onder Bedrijfsinformatie.

 1. Aansprakelijkheid

Deze site is te goeder trouw samengesteld door Improvement Cycle. Improvement Cycle is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of voortvloeit uit enig direct of indirect gebruik van de Site of van de op of via de Site ter beschikking gestelde informatie. Improvement Cycle is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit mogelijke onderbrekingen van de Site, veroorzaakt door technische fouten, virussen of enig ander storend element, of het raadplegen of gebruiken van de websites (bijvoorbeeld via links) waarnaar op of via de Site of de informatie beschikbaar over de eerste. Improvement Cycle is niet aansprakelijk voor elektronische communicatie via de Site, b.v. e-mails, of vertragingen, onderscheppingen of manipulatie door derden van die communicatie. Elk gebruik van de op of via de Site beschikbare informatie is dan ook volledig op eigen risico. Bijgevolg bent u aansprakelijk voor al uw keuzes die u maakt op basis van de informatie die beschikbaar is op of via de Site. U dient alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat uw apparatuur wordt beschadigd door virussen, bugs, Trojaanse paarden, enz…. Improvement Cycle garandeert geen compatibiliteit van uw apparatuur met de bestanden die deel uitmaken van of aanwezig zijn op de Site, of enige toegankelijkheid van die elementen.

Privacybeleid

Improvement Cycle begrijpt dat uw privacy belangrijk voor u is. We zijn toegewijd aan het respecteren van uw privacy en het beschermen van uw persoonlijke gegevens, dat wil zeggen alle informatie die u als een individuele persoon kan identificeren, verzameld via de Site. Dit privacy beleid beschrijft hoe we omgaan met en beschermen van uw persoonlijke gegevens in verband met de site, in onze hoedanigheid van gegevensbeheerders.

 1. Informatie die we verzamelen

Improvement Cycle verzamelt persoonlijke gegevens op bepaalde delen van de site wanneer u zich registreert voor of solliciteert naar vacatures, zich registreert voor nieuwsbrieven en waarschuwingen van Improvement Cycle, zich aanmeldt voor conferenties en evenementen en/of deelneemt aan openbare publicatiegebieden van gebruikers (zoals bulletinboards, discussieforums en enquêtes). De verzamelde persoonlijke gegevens variëren over de site en kunnen informatie bevatten die u verstrekt, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer en achtergrondinformatie die nodig is om te solliciteren naar een baan. Door u bijvoorbeeld aan te melden voor de nieuwsbrieven of alerts van Improvement Cycle, gaat u ermee akkoord de correspondentie waarop u zich heeft aangemeld te ontvangen op het e-mailadres dat u bij de registratie heeft opgegeven. Alleen Improvement Cycle neemt via dit e-mailadres contact met u op. We sturen e-mails naar dit adres met betrekking tot uw registratie. De informatie die we automatisch verzamelen, kan IP-adres, apparaat-ID, webbrowser en browse-informatie bevatten die wordt verzameld via cookies, webbakens, pixels, clear gifs en andere vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “Cookies en andere trackingtechnologieën”) op onze site. We kunnen ook automatisch informatie verzamelen over hoe u de site gebruikt, zoals wat u hebt gezocht en bekeken op de site. De automatisch verzamelde informatie wordt gekoppeld aan alle persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt.

 1. Gebruik van informatie

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen worden gebruikt wanneer we uw specifieke toestemming hebben om dit te doen, of waar Improvement Cycle heeft een gerechtvaardigd belang bij of een andere wettelijke basis voor het verwerken van dergelijke informatie. In sommige situaties kan het verzamelen van persoonsgegevens nodig zijn voor de werking van de Site of om bepaalde diensten te verlenen. Improvement Cycle gebruikt uw persoonlijke gegevens om aan uw informatieverzoeken te voldoen, uw verzoeken om deel te nemen aan conferenties en evenementen te verwerken, inhoud die u op de site bekijkt of ontvangt te personaliseren, onze diensten te evalueren en te verbeteren, nieuwsbrieven en waarschuwingen aan u te verspreiden, te werven en te evalueren sollicitanten, analyseert de prestaties en werking van de site, publiceert uw brieven aan de redacteur of opmerkingen, voorkomt fraude, handhaaft onze gebruiksvoorwaarden, voldoet aan alle toepasselijke wetten en zakelijke rapportageverplichtingen, handhaaft de overeenkomsten van Improvement Cycle en bereikt andere doeleinden die u mogelijk initiëren of aanvragen. We kunnen al uw persoonlijke gegevens in ons bestand bewaren en gebruiken om contact met u op te nemen.

 1. Cookies

De site maakt gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën om u en uw interesses te identificeren, uw voorkeuren te onthouden en uw gebruik van onze sites te volgen. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat daarna op uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden alleen gebruikt voor het uitvoeren of vergemakkelijken van het uitvoeren van een door u gevraagde dienst. De meeste cookies werken maar gedurende één sessie of bezoek. U kunt uw browser zo configureren dat hij u waarschuwt telkens wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of elke keer dat hij weigert er een te installeren. Als u de installatie van cookies weigert, kan Improvement Cycle de overdracht van communicatie en de levering van bepaalde diensten niet garanderen.

 1. Sociaal netwerken

Op de site kunt u zich aanmelden bij en uw sociale netwerkaccounts, inclusief maar niet beperkt tot Twitter, LinkedIn, Facebook en YouTube, koppelen aan Improvement Cycle. Door deze functionaliteit te gebruiken, geeft u ons toestemming om toegang te krijgen tot alle elementen van uw sociale netwerkprofielinformatie die u beschikbaar heeft gesteld om te delen en om deze te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van het sociale netwerk en dit privacybeleid. Raadpleeg de privacy-instellingen in uw sociale netwerkaccount voor informatie over welke gegevens worden gedeeld met Improvement Cycle en andere verbonden applicaties en om de gegevens te beheren die via uw account worden gedeeld, inclusief informatie over uw activiteiten met behulp van onze Site. Als u een sociale-media-account van ons wilt loskoppelen, raadpleegt u de instellingen van dat sociale-netwerkaccount en zijn provider.

 1. Beveiliging

Improvement Cycle heeft algemeen aanvaarde normen voor technologie en operationele beveiliging geïmplementeerd om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Alleen geautoriseerde medewerkers van Improvement Cycle krijgen toegang tot persoonlijke gegevens en deze medewerkers zijn verplicht deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kan Improvement Cycle echter niet garanderen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

 1. Beleid voor het bewaren van gegevens

Improvement Cycle bewaart persoonsgegevens, voor zover nodig, voor de duur van de betreffende zakelijke relatie. We kunnen persoonlijke gegevens ook langer bewaren dan de duur van de zakelijke relatie als we deze moeten bewaren om onszelf te beschermen tegen juridische claims, deze te gebruiken voor analyse of historische archivering, of om te voldoen aan ons informatiebeheerbeleid en -schema’s. Als u ons verzoekt uw persoonlijke gegevens te verwijderen, zal Improvement Cycle redelijke pogingen ondernemen om alle exemplaren van de informatie in hun geheel te verwijderen.

 1. Uw rechten

Indien toegestaan door de lokale wetgeving, hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld met het oog op het bekijken, wijzigen of verwijderen van de gegevens. U hebt mogelijk ook het recht om een ​​kopie op te vragen van de persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld en om eventuele onjuistheden in die gegevens te laten corrigeren. In bepaalde omstandigheden kunt u ook verzoeken dat wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens. Als u een verzoek wilt indienen om de persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld in te zien, te bekijken of te corrigeren, of om te bespreken hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via info@improvementcycle.org. Om uw privacy en veiligheid te helpen beschermen, zullen we redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we toegang verlenen tot uw persoonlijke gegevens. We zullen redelijke pogingen doen om uw verzoeken onmiddellijk te onderzoeken, na te leven of anderszins te beantwoorden, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Verschillende wetten kunnen ons beletten toegang te verlenen tot uw persoonlijke gegevens of anderszins volledig aan uw verzoek te voldoen, afhankelijk van de omstandigheden en het verzoek, zoals bijvoorbeeld wanneer het produceren van uw informatie de identiteit van iemand anders kan onthullen. We behouden ons het recht voor om een passende vergoeding in rekening te brengen voor het voldoen aan uw verzoek indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en/of uw verzoeken te weigeren wanneer deze kennelijk ongegrond en/of buitensporig zijn, of anderszins aanstootgevend of ongerechtvaardigd volgens de toepasselijke wetgeving. Bovendien, en indien toegestaan door de lokale wetgeving, hebt u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt zich ook afmelden voor mailinglijsten of registraties op een van de Sites. Volg hiervoor de instructies op de pagina van de Site waarop u dergelijke informatie hebt verstrekt, u hebt ingeschreven of geregistreerd, of neem contact met ons op via het adres dat u onderaan dit Privacybeleid vindt.

 1. Toestemming; wijzigingen in het privacybeleid

Door de site te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en opslaan van uw persoonlijke gegevens door ons op de manier die wordt beschreven in dit privacybeleid en elders op de site. We behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. We zullen u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen door dit privacybeleid bij te werken. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid die onze rechten vergroten om persoonlijke gegevens die we eerder over u hebben verzameld te gebruiken, zullen we uw toestemming verkrijgen via een e-mail naar uw geregistreerde e-mailadres of door prominente informatie over de wijzigingen op onze site te plaatsen .

 1. Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over onze Website Disclaimer en/of Privacybeleid, neem dan contact met ons op via: Improvement Cycle Proostwetering 92, 3604 DP Maarssen (Nederland) Tel.: +31 34 621 5841 E-mail: info@improvementcycle.org