automated logic systems

Case automated logic systems

Situatie
Een producent van geautomatiseerde logistieke systemen had te maken met lage marges op projecten. Met name veroorzaakt door kwaliteitsissues en onbetaald meerwerk.

Opdracht
Management had ons verzocht een root-cause-analyse uit te voeren die de oorzaken en mogelijke oplossingen zouden brengen.

Activiteiten en Resultaten
Uit de analyses bleek dat de toegepaste “manufacturing-to-order” methodiek veel uitdagingen met zich meebracht. Ten eerste mochten klanten het ontwerp in grote mate bepalen. De variatie in productkeuzes was hierdoor enorm. Er werd niet of in beperkte mate modulair ontwerpen toegepast. Verder werden R&D en engineering in de gelegenheid gesteld, componenten en leveranciers vrij te selecteren. Dat leidde tot aanwas van niet-standaard componenten en suboptimale leverancierskeuze.
Als gevolg zaten er regelmatig fouten in het ontwerp die pas bij installatie werden ontdekt en resulteerden in onbetaald meerwerk. Operaties werd geconfronteerd met materiaal tekorten door beperkte planningshorizon, lage productiviteit en productiefouten door beperkte standaardisatie en het ontbreken van modulair ontwerpen.
We hebben geadviseerd modulair ontwerpen toe te passen, variaties te beperken of, indien toch gewenst, hogere prijzen te hanteren die eventueel meerwerk moesten afdekken. De selectiekeuze van componenten en leveranciers werd beperkt en onderworpen aan een autorisatie flow. Verder hebben we een programma opgezet dat de forecasting van long lead items beter moest dekken zodat prijsonderhandelingen en de materiaal beschikbaarheid zouden verbeterden.