IT

Case publieke sector

Situatie
Een landelijke IT-organisatie werd geconfronteerd met slechte operationele resultaten, projecten die continue vertraagde en budgetten werden significant overschreden.

Opdracht
Management vroeg ons om de controle terug te krijgen over de operationele resultaten en de projecten portfolio te evalueren. Om vervolgens op basis hiervan een aangepast verbeterprogramma op te stellen.

Activiteiten en Resultaten
Na het verzamelen en analyseren van de financiële, operationele en project-portfolio gegevens hebben we interviews gehouden met alle betrokkenen. Op basis van de verzamelde informatie en analyses kwamen we tot de conclusie dat de bestaande operationele werkdruk en de verwachting verschillende projecten uit te voeren tot een onwerkbare situatie had geleid. Aan de hand daarvan hebben we projecten tijdelijk stop gezet, de operationele achterstand en werkdruk gereduceerd. Vervolgens hebben we alle projecten geëvalueerd op toegevoegde waarde en de prioriteitsstelling bepaald. We hebben een project management office geïmplementeerd die de capaciteitsplanning en voortgangsmonitoring heeft uitgevoerd. Tot slot hebben wij interne en externe capaciteit georganiseerd om de projecten uit te voeren zonder de dagelijkse operaties negatief te beïnvloeden.