luchtvaart

Case luchtvaart industrie

Situatie
Een toeleverancier in de luchtvaart industrie had te maken met veel productiviteit, kwaliteit en kastroom problemen.

Opdracht
Management had ons gevraagd een verbeteranalyse en programma uit te voeren. Met als gewenst resultaat een gezondere kas positie en betere leveringsresultaten.

Activiteiten en Resultaten
We hebben eerst de bestaande kennis, methodieken en tools geïnventariseerd. De wijze van toepassing en behaalde uitkomsten getoetst op markt conformiteit. Vervolgens hebben we aanvullende tools geselecteerd om de problemen en het aanvullende verbeterpotentieel te bepalen.
Ten eerste hebben we een “Material Flow and Information Analysis” uitgevoerd. Hieruit bleek dat door push-planning de wacht-, doorlooptijden en het werkkapitaal te hoog waren. Verder, door onvoldoende forecasting was de productie niet in staat de materialen tijdig te onderhandelen en bestellen. Productie werd vaak gestart met onvolledige materiaal beschikbaarheid waardoor de productiviteit te laag was. Daarbij raakten componenten obsolete geraakt doordat ontwerpwijzigingen laat werden doorgevoerd. Daarenboven, Quality management was onderontwikkeld. Mensen werden niet in staat gesteld kwaliteit te garanderen en zelf te controleren waardoor een verkeerde cultuur aanwezig was (controle door inspecteurs, geen eigen verantwoordelijkheid).
Op basis van deze analyses en uitkomsten hebben we verschillende verbeterprojecten gestart die de knelpunten grotendeels hebben opgelost.